Het hoe en waarom van de startbaan

Contract-inloopbanen-startbaan
Startbanen zijn bedoeld voor jongeren om een eerste werkervaring op te doen. Het contract kan gepaard gaan met een opleiding. Lees meer over de voorwaarden.

Wat zijn startbanen?

Het systeem van de ‘Startbanen’, soms ‘Rosetta-plan’ genoemd vervangt de vroegere ‘Jongerenstage’. Het voorziet hoofdzakelijk in de verplichting - vergezeld van sommige voordelen - om een bepaald percentage werknemers van de doelgroep jongeren tewerk te stellen.
In tegenstelling tot de jongerenstage is de startbaanovereenkomst geen bijzonder statuut. De jongere is tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst, van een leerovereenkomst (industrieel of middenstand) of van een andere opleidings- of inschakelingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan gepaard gaan met een opleiding; in dat geval worden bepaalde voorwaarden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de arbeidsovereenkomst en van de opleiding.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

De jongeren tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst genieten de volgende arbeidsvoorwaarden en sociale rechten:

Opleiding

Indien de jongere verbonden is door een arbeidsovereenkomst die niet gekoppeld is aan een opleiding, mag de overeenkomst bepalen dat 10% van het loon voor opleiding zal zijn bestemd. Er moet duidelijk worden omschreven over welke opleiding het gaat. In dat geval krijgt de jongere 90% van het normale loon, zonder dat zijn loon lager mag zijn dan het gewaarborgd interprofessioneel minimumloon.

Op zoek naar werk

Gedurende het eerste jaar van hun tewerkstelling heeft de jongere het recht eenmaal per week afwezig te blijven op het werk, met behoud van loon, om een nieuwe baan te zoeken. De jongere moet een attest van de betrokken werkgever overhandigen met de dag, het uur en de plaats van de aanwervingsprocedure waaraan ze hebben deelgenomen.

Proeftijd

Tijdens het eerste jaar van tewerkstelling kan een jongere de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 7 dagen die de dag na haar betekening aanvangt, zodra hij of zij werk gevonden heeft bij een nieuwe werkgever.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • De inloopbanen;
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!