Telewerken? Thuiswerken? Wat is het verschil?

Telethuiswerken - telewerken
In sommige bedrijven zijn goede afspraken gemaakt rond telewerken en/of thuiswerken. 
Voor veel werknemers is het een manier om het hoofd te bieden aan de toenemende fileproblemen of om de combinatie werk en gezin te verbeteren.
Telewerk en thuiswerk worden vaak door elkaar gebruikt. De termen verschillen toch enigszins van betekenis.

Wat zijn de basisafspraken telewerk in Cao 85 en 85 bis?

Telewerk kan kaderen in een overeenkomst voor tewerkstelling van thuiswerkers, maar in de meeste gevallen is het een uitvoeringsmodaliteit van een gewone arbeidsovereenkomst. Dat is de omschrijving van telewerk in cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad. Die cao en cao nr. 85 bis leggen een aantal essentiële principes vast. Deze cao’s maken het mogelijk om door een betere werkorganisatie oplossingen te vinden voor mobiliteitsproblemen en de combinatie werkgezin.

Wat zijn de basisafspraken thuiswerk in de arbeidsovereenkomstenwet?

Qua werkorganisatie lijkt telewerk op thuiswerk. Maar er zijn toch een aantal verschilpunten. Thuiswerk wordt geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet, die hem of haar enige sociale bescherming biedt i.v.m. minimale arbeidsduur, forfaitair loon bij schorsing, aansprakelijkheid en opzegtermijn. Voor de afspraken rond telewerk wordt zoals gezegd terug gegrepen op cao 85 en 85bis.