Aan de slag als uitzendkracht

Uitzendarbeid
Soms vind je niet direct een job voor onbepaalde duur. Of wil je zelf graag jobhoppen, ervaring op doen door verschillende jobs kort na elkaar te doen. Dan krijg je misschien te maken met uitzendarbeid, ook wel interimarbeid genoemd.
De regels voor uitzendarbeid verschillen op een aantal  vlakken van de afspraken die voor een werknemer met een ‘gewoon’ statuut gelden.

Driehoeksrelatie

Dit heeft vooral te maken met het aantal ‘partijen’ dat bij uitzendarbeid betrokken partij is: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de gebruiker. Het uitzendbureau neemt een uitzendkracht in dienst en stelt die vervolgens ter beschikking van een gebruiker die een deel van het werkgeversgezag over de uitzendkracht zal uitoefenen. Hoewel het uitzendbureau de enige werkgever van de uitzendkracht blijft, is het de gebruiker die hem praktische instructies geeft over het uit te voeren werk of de na te leven arbeidstijdregeling. Deze driehoeksrelatie (uitzendbureau - gebruiker - uitzendkracht) is een specifiek kenmerk van de uitzendarbeid.
De regels rond uitzendarbeid zijn strikt gereglementeerd. Die reglementering wil in de eerste plaats uitzendkracht beschermen. Daarnaast heeft de reglementering ook tot doel de vaste werknemers van een gebruiker te beschermen.

Meer info over uitzendarbeid? 

Zin om aan de slag te gaan als uitzendkracht?

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • 'Ik heb meerdere bazen'
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!