Mobiele EU werknemer

De nieuwe mobiele EU werknemer
Steeds meer Europese werknemers maken gebruik van het Europese vrij verkeer van personen en diensten. Bijvoorbeeld via detachering of door een korte tewerkstelling ver van huis, met bijhorend verblijf. Dit laat zich voelen op onze arbeidsmarkt. De dienstverlening voor deze mobiele EU werknemers en de toekenning van hun rechten is echter nog niet voldoende mee geëvolueerd.

Vanuit deze vaststelling is het ACV, in samenwerking met het ABVV, een ESF-project gestart, om deze drempels (zowel voor de mobiele werknemers, als voor de sociale partners en publieke diensten) in kaart te brengen en te analyseren. 

De mobiele EU werknemer: aanbevelingen voor een integrale aanpak

Het ACV heeft, in samenwerking met het ABVV, een ESF-project uitgevoerd:  'De Nieuwe Mobiele Werknemer in Vlaanderen'.

Wat zijn mobiele werknemers?
Mobiele werknemers zijn werknemers die in het kader van vrij verkeer van personen en vrij verkeer van diensten (via detachering) op onze arbeidsmarkt terecht komen. Het gaat om Europese arbeidsmigranten die zich hier kort komen vestigen (bijvoorbeeld voor de duur van hun tewerkstelling). Als ze in Vlaanderen aankomen verdwalen ze vaak in de wirwar van instellingen, complexe regelgeving en worden ze geconfronteerd met taalobstakels. Ze zijn vaak onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten.  Ook de dienstverleners vinden hun weg moeilijk terug in het kluwen van regelgeving en administraties.

Wat met je rechten?
We stellen vast dat de (syndicale en publieke) dienstverlening, zowel op Europees als op nationaal en lokaal niveau, niet altijd is aangepast aan de noden van deze Europese mobiele werknemers. Vrij verkeer is een wezenlijk aspect van het EU-burgerschap en dit wordt niet in vraag gesteld, maar veel Europeanen die er gebruik van maken lopen het risico dat zij hun rechten niet kunnen laten gelden. Zo worden situaties gecreëerd van sociale dumping, sociale fraude, uitbuiting en discriminatie.
Met dit ESF-project willen we overkoepelende en grensoverschrijdende oplossingen aanreiken voor de uitdagingen die intra-Europese migratie met zich meebrengt op de arbeidsmarkt. Concreet ligt de focus op de dienstverlening. Vrijheid van verkeer in de Europese Unie zorgt immers voor heel wat nieuwe fenomenen, waar zowel het middenveld als diverse overheden en diensten geen pasklaar antwoord op hebben.

ESF-project

Tijdens het project werd een analyse gemaakt van de problemen waar deze werknemers mee geconfronteerd worden als ze in België aankomen, er aan de slag gaan of uitkeringen aanvragen. In een tweede fase werd op zoek gegaan naar goede voorbeelden binnen Europa waar zowel publieke als syndicale dienstverlening werd opgestart om zo deze groep beter te informeren over hun rechten (arbeidsrecht en sociale wetgeving) en hen te organiseren. 
Er werden vier studiebezoeken georganiseerd:
  • Het SAIER-netwerk in Barcelona
  • Het Øresunddirekt informatiecentrum in Malmö/Kopenhagen
  • Het ‘Fair Mobility’ project en het Internationale Centrum voor Migratie en Waardig Werk in Berlijn
  • Het Grensinfopunt in Aken.
Tot slot werden er aanbevelingen geformuleerd naar het Europese, Belgische en Vlaamse beleid en de Belgische sociale partners met het voorstel om de problematiek op een integrale manier aan te pakken. Deze beleidsvoorstellen werden toegelicht op het seminarie van 6 maart 2015, waar 110 deelnemers van binnen en buiten de vakbonden aanwezig waren.

Beleidsaanbevelingen

Wens je meer info over de studie en de beleidsaanbevelingen:

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.