Werknemers uit nieuwe Europese lidstaten

Werknemers nieuwe Europese lidstaten
ACV heeft een uitgebreide werking voor werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten (toegetreden vanaf 2004) opgezet. 
Als je bent aangesloten bij het ACV kan je met je vragen en problemen terecht bij de zgn. zitdagen.