Bedrijfswagen

Loon-extralegale voordelen-bedrijfswagen
Sommige werkgevers geven hun werknemers als extralegaal voordeel een bedrijfswagen, waarmee je ook mag rijden voor privégebruik. Als werknemer moet je op dit voordeel belastingen betalen.

Wat is een bedrijfswagen?

Sommige werkgevers geven hun werknemers als extralegaal voordeel een bedrijfswagen, waarmee je ook mag rijden voor privégebruik. Als werknemer moet je op dit voordeel belastingen betalen.

Hoe wordt de belasting op bedrijfswagens berekend?

Vanaf 1 januari 2012 wordt de volgende berekeningswijze gebruikt:
  • Het belastbare voordeel wordt berekend op de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt. 
  • Het belastbare voordeel is gelijk aan de catalogusprijs van de wagen vermenigvuldigd met de CO2-coëfficiënt, vermenigvuldigd met 6/7. 
De catalogusprijs is de gefactureerde waarde (inclusief opties en BTW), zonder de korting. Deze waarde daalt jaar na jaar met 6%, tot een minimum van 70%.
De CO2-coëfficient: als ijkpunt telt een coëfficiënt van 5,5% bij een CO2-uitstoot van 95gr/km voor dieselwagens en 115gr/km voor benzine of LPG-wagens.
Als de uitstoot hoger ligt, wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram (tot een maximum van 18%). Als de CO2-uitstoot lager ligt, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram (tot een minimum van 4%). 
Het minimumpercentage van 4% is meestal van toepassing op kleine wagens en is sowieso van toepassing op elektrische wagens. Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.200 euro. 

Wat betaalt de werkgever voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen?

De bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen, zoals vermeld in het keuringsbewijs of bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen. Het varieert naargelang de motor. Voor een benzine – of dieselmotor mag de bijdrage niet minder bedragen dan 24,25 euro/maand. Dit geldt ook voor een elektrische wagen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!