Loonbeslag

Loon-loonreglementering-loonbeslag

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag komt voor wanneer je schulden hebt en de schuldeiser toegestaan wordt om, in het kader van het terugbetalen van die schuld, beslag te kunnen leggen op een deel van je loon of van je sociale uitkering. 
Dit houdt dus in dat vooraleer je loon gestort wordt, hier meteen al een deel gestort wordt naar de schuldeiser.
Om je te beschermen tegen loonbeslag werd er een beperking op het te eisen bedrag vastgesteld. Je kan dus niet het overgrote deel van je loon verliezen.
Dit zijn de voor beslag vatbare inkomstenschijven vanaf 1 januari 2016:
Netto maandloonUit beroepsinkomstenUit een vervangingsinkomen
Tot 1.073 euro0%0%
Van 1.073 tot 1.153 euro20%* (1/5)20%* (1/5)
Van 1.153 tot 1.272 euro30%*40%*
Van 1.272 tot 1.391 euro40%* (2/5)40%* (2/5)
Boven 1.391 euro100% van wat je boven dit bedrag verdient100% van wat je boven dit bedrag verkrijgt
(*) Percentage van het verschil tussen hoogste en laagste netto inkomen per schijf.
Voor elk kind ten laste mag de werknemer 66 euro vrijstellen op het voor beslag vatbare gedeelte van het nettoloon.
Uitzondering: in geval van loonbeslag voor vordering van onderhoudsgeld, mag beslag gelegd worden op het volledige nettoloon. 
Voorbeeld
Hugo heeft een nettoloon van 1.500 euro:
InkomensschijfBelastbaar gedeelteBlijft voor Hugo
Tot 1.073 euro0 euro1.073 euro
Van 1.073 tot 1.153 euro16,00 euro (20% van gedeelte tussen 1.073 en 1.153 euro)64,00 euro
Van 1.153 tot 1.272 euro35,70 euro (30% van gedeelte tussen 1.153 en 1.272 euro)83,30 euro
Van 1.272 tot 1.391 euro47,60 euro (40% van gedeelte tussen 1.272 en 1.391 euro)71,40 euro
Boven 1.391 euro109 euro (verschil tussen 1.391 en 1.500 euro)0 euro
TOTAAL208,30 euro = totale loonbeslag dat mogelijk is op een nettoloon van 1.500 euro1.291,70 euro

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!