Loonreglementering

Wat staat er op mijn loonbriefje? Wanneer moet ik worden uitbetaald? Oei, ik ben ziek. Heeft dit gevolgen voor mijn loon? En wat is dat toch allemaal met de index? 
De loonreglementering in een notendop. 
 • Loonbriefje
   Wat moet er allemaal op een loonbriefje staan?
 • Tijdstip betaling 
  Wanneer moet je loon uitbetaald worden? Hoeveel keer moet je loon betaald worden? 
 • Afhoudingen 
  Je nettoloon is je brutoloon niet… Helaas! Wat wordt er allemaal van je loon afgehouden? 
 • Index 
  Indexering, indexaanpassingen, loonsverhoging… Wat is dat allemaal? 
 • Loonbeslag 
  Hoeveel van je loon kan men meteen aanslaan in het geval van schulden? 
 • Loon en ziekte 
  Je bent ziek. Heb je recht op een uitkering? Wie betaalt dit, en voor hoelang? 
 • Loon en zwangerschap 
  Wie betaalt je zwangerschapsverlof? 
 • Leefloon
  Geen werk, geen werkloosheidsuitkering… Wel een leefloon. Wat zijn de voorwaarden? 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Het loon
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!