Minimumloon beschermt de werknemers

Loon-minimumloon
Het minimumloon vormt een belangrijke bescherming voor werknemers. Het wordt in België vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Waarom bestaat er een minimumloon?

In België bestaat het minimumloon. Dit (interprofessioneel) minimumloon wordt vastgelegd in de cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en geldt voor alle sectoren. De NAR is samengesteld uit werknemers-  en werkgeversorganisaties. Het minimumloon is bindend. In geen enkele sector of onderneming mag men hieronder gaan. Meer betalen mag natuurlijk wel. Het minimumloon is dan ook een belangrijke bescherming voor de werknemer.
In een aantal paritaire comités of sectoren zijn extra afspraken rond het minimumloon van de betreffende sector gemaakt. 
  • De hoogte van deze sectorale minimumlonen vind je op de website van het ministerie van Werk. Een handig overzicht per sector.

Wat is de hoogte van het minimumloon?

De afspraken rond het minimumloon zijn in verschillende cao’s vastgelegd.
Je leeftijd is een belangrijke bepalende factor voor de hoogte van het minimumloon.
Voltijdse werknemers - gewaarborgd minimum gemiddeld maandinkomen (euro, september 2018)
  • 18 jaar en meer: 1.593,81
  • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: 1.636,10
  • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: 1.654,90

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!