Wat is tijdskrediet?

Minder werken: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
Als werknemer kan je tijdskrediet opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste als je tijdskrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een betere combinatie werk en gezin.
De Nationale Arbeidsraad sloot op 20 december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof, zie ons persbericht. Deze wijzigingen treden op hetzelfde in werking met de uitvoeringsbepalingen. Wellicht zal dit 1 februari 2017 of 1 maart 2017 zijn. Voorlopig vindt je op deze website dan ook de uitleg van de regels zoals ze nu gelden. 

Wat gebeurt er met aanvragen om verlengingen vanaf 1 januari 2015?

Om de continuïteit te verzekeren tussen de nieuwe en de oude regels werd in overgangsmaatregelen voorzien. De belangrijkste regel is dat aanvragen om een ononderbroken verlenging van een op 31 december 2014 lopende periode van tijdskrediet of landingsbaan nog onder de oude regels vallen. In die gevallen blijft dus tijdskrediet zonder motief of een landingsbaan onder 60 jaar met een uitkering mogelijk.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!