Ernstige ziekte familielid

Zorgverlof - ernstig ziek familielid
Als werknemer heb je recht op verlof om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen. Een 'gezinslid' is iedere persoon die met de werknemer samenwoont (onder hetzelfde dak leeft). Een 'familielid' is een (bloed)verwant tot de tweede graad. Onder 'zwaar ziek' verstaat men iedere ziekte die door de behandelend arts als dusdanig wordt beschouwd.

Hoelang kan ik zorgverlof opnemen?

Als je voltijds werkt, kan je je arbeidsprestaties volledig onderbreken of met 1/5 verminderen. Als je minstens ¾ werkt, kan je je arbeidsprestaties verminderen tot halftijds. Als je deeltijds werkt, kan je enkel volledig onderbreken. In een onderneming die op 30 juni vorig jaar minder dan 10 werknemers telde, kan je enkel volledig je loopbaan onderbreken.
Je kan je loopbaan volledig onderbreken gedurende maximum 12 maanden per patiënt, en dit in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Als je je arbeidsprestaties gedeeltelijk vermindert, is de maximale duur per patiënt 24 maanden. Ook hier in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je dient een schriftelijke aanvraag in bij je werkgever (aangetekend of tegen ontvangstbewijs) minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof. Je moet een attest van de behandelend arts toevoegen waarin je je bereid verklaart de persoon te verzorgen.
Om organisatorische redenen heeft de werkgever 2 werkdagen  bedenktijd om het verlof uit te stellen. De duur van het uitstel is maximum 7 dagen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.