Arbeidsreglement

Aanwerving
Naast je arbeidsovereenkomst moet je ook een arbeidsreglement ontvangen. Het arbeidsreglement is een soort huishoudelijk reglement van het bedrijf waarvoor je werkt. Lees het door vooraleer je het contract ondertekent.

Wat kan je in je arbeidsreglement terugvinden?

 • arbeidsuren, rustpauzes, vrije dagen, ogenblik en wijze van ploegwisseling;
 • wijze en tijdstip van betaling;
 • opzeggingstermijnen;
 • zwaarwichtige redenen om iemand te ontslaan;
 • rechten en plichten van het toezichthoudend personeel;
 • verzorging en voorkoming van ongevallen;
 • preventieve en sanctionerende maatregelen inzake ongewenst seksueel gedrag;
 • identificatie van de werknemersvertegenwoordigers (vakbondsafvaardiging,ondernemingsraad, Comité Preventie en Bescherming);
 • inspecties: toezicht op de sociale wetten, toezicht op het welzijn op het werk;
 • akkoorden en overeenkomsten in verband met o.a. jaarlijkse vakantie;
 • de verplichting een doktersbriefje op te sturen ingeval van afwezigheid wegens ziekte of ongeval.
Over al deze zaken krijg je meer informatie tijdens het onthaal op je eerste werkdag.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.