Wat is seniorvakantie?

Vakantie - senior
Als je opnieuw gaat werken na een lange periode van inactiviteit (bijvoorbeeld na werkloosheid of invaliditeit) heb je meestal geen recht op 4 weken betaalde vakantie. Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop een werknemer recht heeft, is immers afhankelijk van het aantal dagen dat hij het voorafgaande jaar werkte. 
Je kan echter wel seniorvakantie nemen om zo je onvolledig recht op vakantie aan te vullen. Voor elke dag seniorvakantie ontvang je een seniorvakantie-uitkering, gelijk aan 65% van je (begrensd) loon. 

  Wanneer heb je recht op seniorvakantie?

  • als je ten minste 50 jaar bent op 31 december van het vakantiedienstjaar (dat is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je vakantie neemt);
  • als je geen recht hebt op 4 weken betaalde vakantie tijdens het vakantiejaar, als gevolg van een periode volledige werkloosheid of invaliditeit (na 1 jaar ziekte) in de loop van het vakantiedienstjaar. 

   Hoe seniorvakantie aanvragen?

   Seniorvakantie kan je aanvragen met een speciaal formulier: bewijs van jeugdvakantie/seniorvakantie, C103 seniorvakantie. Dit formulier kan je verkrijgen bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, bv. bij een ACV-dienstencentrum bij je in de buurt. 
   Het eerste formulier dient als aanvraagformulier. Het tweede exemplaar en eventueel daarop volgende exemplaren dienen als berekeningsformulier. 

    Meer info voor leden

    Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
    • Jaarlijkse vakantie
    • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!