Pesten en geweld

Pesten en geweld - verbale agressie 2
De welzijnswetgeving voorziet in een aantal maatregelen om pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen, of om daarover te bemiddelen met het doel er een einde aan te stellen. 

Wat te doen bij pesterijen en geweld op het werk?

De werknemer die meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich richten tot de preventieadviseur, de vertrouwenspersonen of de medische arbeidsinspectie. Die personen geven raad en bemiddelen. 
Het slachtoffer kan ook een gemotiveerde klacht indienen waardoor de aangesproken instantie verplicht wordt de zaak officieel te onderzoeken en een verslag op te stellen. Het slachtoffer kan de rechtbank vragen dat ze beveelt een einde te stellen aan het geweld, de pesterijen of het ongewenst seksueel gedrag.

Mag de werkgever geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag negeren?

De werkgever moet een preventieadviseur aanstellen die gespecialiseerd is in psychosociale aspecten van het werk en in geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De werkgever is ook verplicht preventiemaatregelen te nemen tegen de psychologische belasting op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op:
  • de materiële inrichting van de arbeidsplaatsen;
  • een snel en onpartijdig onderzoek van de feiten;
  • opvang, hulp, begeleiding en wedertewerkstelling van de slachtoffers;
  • de verplichtingen van de hiërarchische lijn;
  • informatie en opleiding van de werknemers.
Als de werkgever kennis krijgt van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, is hij verplicht maatregelen te treffen volgens de in het arbeidsreglement vastgelegde bepalingen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.