Alcohol en drugs

Alcohol en drugs
Conform cao nr. 100 mogen alcohol- en drugtesten enkel worden afgenomen  als de onderneming de regels en procedures hierbij vooraf heeft vastgelegd. 
Het arbeidsreglement moet de aard van de testen, de betrokken werknemers, de procedures, de personen die de testen mogen afnemen, het ogenblik waarop een test mag worden afgenomen en de mogelijke gevolgen uitvoerig beschrijven.
Het arbeidsreglement kan enkel worden gewijzigd met toestemming van de ondernemingsraad waarbij unanimiteit is vereist.

Welk soort testen zijn toegelaten?

De enige toegelaten testen, indien aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zijn ademtesten en pshychomotorische testen (vaardigheidsproeven en eenvoudige reactietesten zoals op een rechte lijn lopen). Bloed- en urineonderzoek is verboden. Enkel de arbeidsgeneesheer mag eventueel bepaalde testen afnemen in het kader van het gezondheidstoezicht.
De testen kunnen enkel na toestemming van de werknemer worden afgenomen. Ze mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie, met name om na te gaan of een werknemer al dan niet geschikt is om zijn werk uit te voeren. De resultaten van de testen zijn geen bewijsmateriaal dat kan worden gebruikt in een ander kader (bijvoorbeeld om een ontslag of een sanctie te rechtvaardigen).

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.