Uitsluitingen en sancties

Uitsluitingen en sancties
Een werkloosheidsuitkering is er niet voor iedereen. 
Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je werkloosheidsuitkering kan worden stopgezet als je bepaalde afspraken niet nakomt.
Die afspraken zijn: 
  • Je verschijnt niet op je afspraak met een werkgever, een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding.
  • Je weigert een passende dienstbetrekking.
  • Je hebt zelf je inschakelingstraject stopgezet of je bent verantwoordelijk voor het mislukken ervan.
  • Je inspanningen naar het zoeken van een baan worden onvoldoende geacht.

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Je kan dit dossier desgewenst als e-dossier (eID) online opvolgen. Ook kan je beroep doen op onze bijblijfconsulenten die je helpen ander werk te vinden.

Meer info voor leden?

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden(inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.