Staking

Soorten werkloosheid-staking
Elke werknemer mag staken, vakbondslid of niet. Het recht op staken staat ingeschreven in het Europees sociaal Handvest. Er zijn eigenlijk twee soorten staking. Spontane stakingen bijvoorbeeld naar aanleiding van een plotse gebeurtenis of collectief conflict in het bedrijf. Of een geplande staking, bijvoorbeeld regionaal of sectoraal afgesproken.

Wat is een staking?

Een staking is het tijdelijk neerleggen van het werk, een drukkingsmiddel waarmee de werknemers hun recht op collectief overleg afdwingen. Een staking wordt vaak georganiseerd om loon- en arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

Wat zegt de wet?

De wet lijnt de term staking niet scherp af. Geen enkele wet regelt het stakingsrecht. Toch wordt het stakingsrecht bevestigd door het Europees Sociaal Handvest en het Pact van de VN over de economische, sociale en culturele rechten.  

Wat met het loon?

Als je staakt wordt de arbeidsovereenkomst gedurende de staking geschorst. De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen. De vakbonden betalen de stakende leden een stakingsvergoeding die het loonverlies deels compenseert. Ook het ACV betaalt haar leden een stakersvergoeding. Tenminste als die staking door de vakbond is erkend.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.