Volledige werkloosheid

Werkloos-stress
Werkte je voltijds en val je plots zonder werk? Dan heb je wellicht recht op een volledige werkloosheidsuitkering. De voorwaarden op een rijtje.

Aantal dagen en referteperiode

Om recht te hebben op een uitkering bij volledige werkloosheid moet je een aantal dagen binnen een referteperiode hebben gewerkt.
Het aantal dagen en de referteperiode hangen af van je leeftijd.
LeeftijdArbeidsdagenReferteperiode
jonger dan 36312 (= 12 maanden)21 maanden
36 - 49 jaar468 (= 18 maanden)33 maanden
50 en ouder624 (= 24 maanden)42 maanden

De wet voorziet versoepelingen, bijvoorbeeld bij werkverhindering wegens overmacht, studies of in het geval van onderbreking van de job om je kinderen op te voeden. Daarnaast bestaan er specifieke regels voor een nieuwe toelating na een onderbreking. Raadpleeg je ACV-dienstencentrum als je hierover meer wilt weten.

Vergoedingsvoorwaarden

Om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen moet je voldoen aan een een vijftal vergoedingsvoorwaarden. 

Zonder werk en zonder loon

Om van werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet je zonder werk zijn. Dit heeft betrekking op zowel betaald werk als activiteiten die je voor jezelf of derden verricht. 
Er zijn uitzonderingen, daarover lees je meer in 'toegestane activiteiten'.

Niet verantwoordelijk zijn voor de werkloosheid

Je mag niet verantwoordelijk zijn voor je werkloosheidssituatie. Er kunnen sancties worden voorzien als de werkloosheid door jezelf is veroorzaakt.
Als je je inschrijft als werkloze schrijf je je ook in als werkzoekende. En dat betekent niet alleen dat je aangeboden jobs moet aanvaarden, maar ook dat je zelf actief op zoek gaat naar werk. Dit wordt gecontroleerd.

Arbeidsgeschikt zijn

Je moet in staat zijn om te werken. Als je door de RVA arbeidsongeschikt wordt verklaard moet je je aanmelden bij je ziekenfonds en gelden er andere regels. Je hebt geen recht op werkloosheidsvergoedingen als je uitkeringen van de ziekteverzekering ontvangt.

Pensioenleeftijd

Aan werklozen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, worden geen werkloosheidsuitkeringen meer toegekend. Dit geldt ook wanneer de werkloze voor de eigenlijke pensioenleeftijd al van een rust- of overlevingspensioen geniet

In België verblijven

Om aanspraak te maken van werkloosheidsuitkeringen moet je je hoofdverblijfplaats in België hebben en er bovendien effectief verblijven.

eC3 online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen nu op elektronische wijze via www.socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische.  Om je elektronische controlekaart C3 in te vullen maak je gebruik van je elektronische identiteitskaart of eID. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het!

eC3 ACV promovideo

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.