Klimaatcoalitie lanceert campagne Jobs4climate

Investeringen in duurzame ontwikkeling creëren 60.000 jobs

Zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie - waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties - lanceren de campagne ‘Jobs4climate’. Het initiatief belicht de jobcreatie door duurzame investeringen. 
Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Op de website www.jobs4climate.be staan ludieke filmpjes die de campagneboodschap ondersteunen.
De klimaatcoalitie is een netwerk van 70 organisaties uit de milieu, Noord-Zuid en syndicale beweging. Ze is in 2008 opgericht om via mobilisaties en activiteiten te ijveren voor een daadkrachtig klimaatbeleid.
Investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag zorgen voor 20.000 bijkomende jobs in België

Versnel investeringen in trein, tram, bus en metro

De campagne wil de sociaaleconomische voordelen van een sterk klimaatbeleid onder de aandacht brengen. Ze is een antwoord op het IPCC klimaatrapport dat op 31 maart verschijnt. Een ontspoord klimaatsysteem is nog te vermijden als we wereldwijd, maar ook in België, voldoende investeren in emissiereducties.
Marc Leemans, voorzitter van het ACV:  
“De investeringen in openbaar vervoer, de energiesector, renovatie van gebouwen, enz. moeten begeleid worden met maatregelen in het onderwijs, vorming van werknemers, onderzoek en ontwikkeling. Voor ons is het alvast duidelijk dat deze aanpak een groot potentieel heeft. Het gaat om tienduizenden extra jobs die gecreëerd zullen worden. Dit alles met een uitgesproken positief effect op de economie op middellange termijn.”
Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11:
“Ontwikkelingslanden zijn de grootste slachtoffers van de klimaatsverandering. Het is daar nu al een zaak van leven of dood. In de toekomst wordt dit nóg erger, als we het recentste IPCC-rapport bekijken. In het Zuiden moeten landen daarom ook de sprong kunnen maken naar een duurzame economie, weg van het fossiele pad dat wij gevolgd hebben. Groene jobs hier én daar zijn bijgevolg een must, dit is een mondiaal verhaal.”

Bekijk alle video's met Warre Borgmans

Ben je ACV-militant?