Overleg op ondernemingsniveau

Sociaal overleg - onderneming
België kent een wijd vertakt systeem van sociaal overleg. 
Op ondernemingsniveau (privésector) bestaan er drie overlegorganen. 
Een mooi staaltje van democratie op de werkvloer:

Iedere vier jaar vinden in de privésector sociale verkiezingen plaats. Meestal in mei. Alle ondernemingen vanaf 50 werknemers moeten deze verkiezingen organiseren voor een comité PB, vanaf 100 werknemers ook voor een OR. 
Let op. Bovenstaande is van toepassing op de privésector. In de overheidssector verloopt het sociaal overleg op een geheel andere wijze.

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.