Verbonden

Altijd een dienstencentrum bij je in de buurt

De plaats waar je woont bepaalt bij welk ACV-verbond je bent aangesloten.
Je kan bij de ACV-verbonden terecht voor vragen over:
 • werkloosheid
 • uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen
 • juridische bijstand
 • syndicale bijdragen
 • thema’s zoals kinderbijslag, pensioen, studiebeurzen, faling,…
Lees meer over de ACV-dienstverlening 
Daarnaast zorgen de ACV-verbonden ook voor:
 • het bewegingswerk
 • aanpak van problemen in je streek (lokale werkgelegenheid, huisvesting, milieu, kansarmoede)
 • doelgroepenwerking (werkzoekenden, vrouwen, jongeren)
 • de werking van de plaatselijke ACV-afdelingen
 • syndicale vorming
 • collectieve belangenbehartiging.
Aan ieder verbond zijn een aantal dienstencentra gelinkt.
Je vindt zeker een van de 150 ACV-dienstencentra dicht bij jou in de buurt.

Provinciale verbonden

ACV provincie Antwerpen
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
Tel. 078 15 20 58 | Fax 03/220.13.01 
antwerpen@acv-csc.be 
http://www.acv-antwerpen.be/
ACV Brussel-Halle-Vilvoorde
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel 
02 557 88 88  | Fax 02/557.80.30 
brussel@acv-csc.be  
http://www.acv-brussel.be
ACV Leuven
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo 
078 15 15 99 | Fax 016 219 300 
Fax dienstencentrum Leuven 
016 219 304 
leuven@acv-csc.be 
http://www.acv-leuven.be
ACV Limburg
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt 
011 30 60 00 | Fax 011/30.69.99 
limburg@acv-csc.be 
http://www.acv-limburg.be
ACV Oost-Vlaanderen 
Poel 7, 9000 Gent 
09 244 21 11 | Fax 09/265.42.25
oost-vlaanderen@acv-csc.be 
http://www.acv-oost-vlaanderen.be
ACV West-Vlaanderen
Henri Horriestraat 31, 8800 Roeselare
Tel: 051 23 58 00  - Fax: 051 24 01 26
acv-west-vlaanderen@acv-csc.be 
http://www.acv-west-vlaanderen.be