Wie zijn we?

Volgens het ACV is een solide en brede solidariteit dé basisvoorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een solidariteit waar iedereen naar vermogen toe bijdraagt zodat iedereen daar de vruchten van kan plukken.
 
Op die basisvoorwaarde is onze missie gebaseerd. 

Missie 

 
1. Het ACV komt op voor alle werknemers in om het even welk statuut, voor werkenden en niet-werkenden, in ondernemingen, in diensten, in instellingen, in de gehele samenleving.
 
2. Het ACV verenigt in één syndicale beweging werknemers op hun werkplaats en in hun woonplaats. Gesyndiceerden treden vrijwillig toe en betalen een eigen bijdrage. 
3. Het ACV werkt vanuit onderlinge solidariteit aan: 
 • de emancipatie en ontplooiing van alle werknemers; 
 • een betere, rechtvaardige samenleving; 
 • duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal, milieu).   
4. Het ACV verdedigt zijn leden individueel en als groep voor hun: 
 • arbeid; 
 • inkomen;
 • sociale bescherming; 
 • kwaliteit van leven.   
5. Het ACV is een vrije vakbond en onafhankelijk van werkgeversorganisaties, economisch en financiële instellingen en het politiek beleid. Het is een constructieve tegenmacht die opkomt voor een solidaire en democratische samenleving, niet enkel politiek maar evenzeer sociaal, economisch en cultureel.
 
6.  Het ACV is een vakbond van waarden. De mens eerst en de waardigheid van elke persoon en niet de structuren staan daarin voorop. Het ACV richt zich op de waarden van arbeid, rechtvaardige verdeling, publieke zorg, participatie, verdraagzaamheid, gelijkheid, internationale solidariteit. Het ACV verdedigt dan ook het recht op waardige arbeid en een juist inkomen.
In zijn standpunten verwijst het ACV naar het christelijk gedachtegoed, maar in alle openheid voor leden met een andere levensvisie of geloofsovertuiging.
 
7. Het ACV is actiegericht en strijdbaar door: 
 • informatie en sensibilisatie; 
 • overleg, zoveel als kan, 
 • actie, zoveel als moet.   
8. Het ACV is een representatieve vakbond van, voor en door zijn leden, met een doorgedreven kernwerking op de werkvloer en in de lokale afdelingen.
Het ACV is een massabeweging dankzij zijn kwaliteitsvolle dienstverlening en zijn actief bewegingswerk.
 
9. Het ACV werkt democratisch met de klemtoon op: 
 • consultatie en inspraak in standpunten, acties en besluitvorming; 
 • open communicatie naar binnen en naar buiten.   
10. Het ACV is een sterke vakbond met een uitgebouwd middenkader van geëngageerde, gevormde militanten én van bekwame personeelsleden.
 
Het ACV dankt zijn eigenheid aan: 
 • zijn visie op arbeid, mens en samenleving; 
 • zijn christelijke inspiratie en zingeving; 
 • zijn eenheid in professionele en interprofessionele werking;
 • zijn interne solidariteit; 
 • zijn centrale weerstandskas; 
 • zijn degelijk gevormde militanten; 
 • zijn inzet voor de zwaksten en gelijke kansen; 
 • zijn verbondenheid met vrije vakbonden in de derde wereld. 

Meer weten over onze missie?

Meer lezen over het ACV?