Nieuws vanop het ACV-congres

ACV-congres stemkaart
Twee dagen langen werkten de ACV-militanten op het congres 'Zeg nu zelf' aan de krachtlijnen die als leidraad zullen dienen voor zeggenschap. Er werden ongeveer tachtig krachtlijnen goedgekeurd. ACV-voorzitter Marc Leemans, bundelde ze samen tot tien doelstellingen, tien 'zeggenschapsmakers' om de zeggenschap te vergroten en te verbeteren op elke werkvloer, in elke sector en elke regio, interprofessioneel, op Europees niveau samen met het EVV en mondiaal samen met het IVV. En met al wie zich ook buiten de vakbond organiseert voor waarden die de onze zijn, van  11.11.11 tot FAN-Financieel Actie Netwerk. 
Lees meer
Marc Leemans
De ACV-voorzitter nam geen blad voor de mond in zijn slottoespraak op het congres. Hij veroordeelde krachtig het handelen van de regering. Hij stelt dat het ACV zich de komende periode blijft verzetten tegen dit beleid. “Deze 'coalitie' tilde zich voor vijf jaar in het zadel. En dus mag ze rekenen op vijf jaar van verzet. Dit harteloze beleid, zonder mededogen, zonder medeleven zal het ACV verder bestrijden."
Lees meer
ACV-congres: Openingsspeech Marc Leemans
Guy Ryder, Brits syndicalist, is de huidige directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij sprak het ACV-congres toe. 
Hij benadrukte het belang van internationaal vakbondswerk. En hij onderstreepte het belang van sterke nationale vakbonden zoals in België het geval is. Hij brak een lans voor campagnes als de schone kleren en de campagne rond sociale bescherming en vroeg speciale aandacht voor de - vergeten groep - huispersoneel.
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO (International Labour Organization), is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. ACV-voorzitter Marc Leemans en oud-voorzitter Luc Cortebeeck spelen een zeer actieve rol binnen de IAO.
Lees meer
Marie-Hélène Ska
'Strijd tegen het strenge bezuinigingsbeleid, op de bres voor werk en fiscaliteit', zo zou de titel kunnen luiden van de roadmap die het ACV voor de volgende vier jaar heeft vastgelegd door de activiteitsresoluties goed te keuren. Minder investeringen en steeds grotere besparingen leiden tot meer onzekerheid en armoede en vergroten de economische en financiële macht ten koste van de burgers, de werknemers en de staat. Het is een vicieuze cirkel die de werknemer slechts een hongermaal laat in plaats van een feestmaal als we dit zomaar zouden hebben laten begaan", stelt Marie-Hélène Ska algemeen secretaris van het ACV. Het ACV zal blijven opkomen voor een globale belastinghervorming. Die moet de lasten verschuiven van inkomens uit arbeid naar inkomens uit vermogen en de lasten beter spreiden naar draagkracht.  
Lees meer
ACV-congres: Openingsspeech Marc Leemans
900 deelnemers luisterden naar de openingsspeech van ACV-voorzitter Marc Leemans: "Via de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) zetten de werkgevers de aanval in op het stakingsrecht; op Europees niveau is er de aftakeling van centrale, solidaire akkoorden onder sociale partners. De Europese sociale dialoog ligt op apegapen. De Europese Commissie investeert er niet langer in. Erger, met de zogenaamde Refit-agenda voor 'better regulation' wil men nieuwe regels via sociaal overleg ongedaan maken. Waarbij zelfs wordt geweigerd Europese sectorale akkoorden over veiligheid en gezondheid te bekrachtigen"...
Lees meer