Zeg nu zelf: versterken

ACV-congres Zeg nu zelf - Megafoon
We botsen, zeker op ondernemingsvlak, steeds vaker op de grenzen van ons zeggenschapsmodel. Hoger hadden we het al over de onmacht bij  zware herstructureringen en sluitingen in vestigingen van multinationals. Sinds de sluiting van Renault Vilvoorde is er niet veel veranderd: werknemers en hun afgevaardigden worden dikwijls  pas verwittigd als de beslissing al lang genomen is, in vergaderingen soms ver van het bedrijf en meestal  zonder dat het standpunt van werknemers daarbij werd gehoord. Met procedureregels waarbij advocaten zorgvuldig de regie voeren, na de beslissing, en dan wordt overlegd volgens de spelregels van de procedure-Renault. Waar voor de schone schijn enkel intenties worden meegedeeld, en daarover wordt overlegd, terwijl alles er op wijst dat  de beslissing al lang vaststaat.
We willen daarom onze zeggenschap versterken en ook leren uit buitenlandse en Europese ervaringen. Waar werknemersafgevaardigden wel aanwezig zijn op de vergaderingen waar de grote beslissingen worden genomen. Niet de beslissingen van het dagelijkse beheer, maar die van de grote strategische keuzes.  Betrouwbare informatie daarover, nog voor een beslissing valt, is goud waard in het lokale overleg. Dat spoor willen we ook bij ons bewandelen als een van de mogelijke wegen om het overleg  te versterken. 

Opknapbeurt sociaal overleg

Maar er zijn ook andere. De informatierechten van comités PB en vakbondsafvaardigingen lopen achter op die van ondernemingsraden. Die behoeven dus een opknapbeurt.  En waarom zouden niet alle werknemers  recht mogen hebben op een betrouwbare en verstaanbare diagnose van de sociaaleconomische situatie van hun  bedrijf of instelling, van de vooruitzichten ook? En  waarom zouden  militanten geen recht mogen hebben op bijstand van deskundigen die op hun vraag allerlei vragen zouden mogen onderzoeken en daarvoor toegang krijgen tot meer informatie dan enkel de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar.  Voor sterk overleg heb je ook  sterke vakbondsafgevaardigden nodig met een toereikende goede bescherming. Dat bedoelen we met versterken: het verstevigen van onze rechten op zeggenschap.