Zeg nu zelf: verdiepen

ACV-congres Zeg nu zelf - Megafoon
We willen het overleg niet enkel versterken en verbreden naar minder betrokken groepen  en alle werknemersgroepen met elkaar verbinden. Er is ook werk aan de winkel om het overleg te verdiepen. 

Een betere wereld voor iedereen

Het overleg is er immers niet enkel voor de klassiekers van loon en werkzekerheid, maar ook voor thema’s als kwaliteit van het werk, arbeidsorganisatie, personeelsbeleid, vorming en opleiding, innovatie, duurzaam en deugdelijk bestuur van instellingen en ondernemingen. Ook over die thema’s  willen we onze zeg hebben.  
Omdat werknemers daar vaak meer oog hebben voor het algemeen belang dan hun bestuurders. Vakbondswerk is werken aan een betere wereld voor iedereen. We willen kortzichtige managers, die enkel kijken naar kosten en rendement op korte termijn,  graag  helpen, meer nog dwingen, om de dingen wat breder te zien, om meer oog te hebben voor de triple M van mens, milieu en maatschappij.