Zeg nu zelf: verhogen

ACV-congres Zeg nu zelf - Megafoon
Ons zeggenschapsmodel is er nooit een geweest dat bleef hangen bij het individuele bedrijf. We zijn het altijd hogerop gaan zoeken. Om te vermijden dat werknemers van diverse bedrijven tegen elkaar worden uitgespeeld. Om ook het kmo-personeel en het personeel van andere bedrijven waar we syndicaal zwakker staan mee te nemen in de sociale vooruitgang. En omdat bedrijven almaar meer werden uiteengerafeld en/of opgenomen in grote netwerken van bedrijven, vaak internationaal opererend. Internationale waardenketens, wordt dat vandaag genoemd.
Daar komt ook bij dat we altijd ook zeggenschap hebben opgeëist naar de politieke overheden. Omdat het lot van de werknemers ook sterk afhangt van dat overheids-beleid, op de diverse niveaus. En omdat die ook moeten helpen de voorwaarden te creëren voor inspraak en overleg op bedrijfsvlak en op hogere niveaus. 

De uitdagingen op een rijtje

Dat leidt vandaag tot enkele zware, verwante uitdagingen:
  • het vrijwaren van dat centrale, bedrijfsoverstijgende overleg, tegen de druk tot decentralisering, flexibilisering, individualisering en inmiddels ook regionalisering;
  • de verdere uitbouw van het overleg op Europees en internationaal niveau;
  • de verdere ontwikkeling van een zeggenschapsmodel binnen internationale waardenketens, met niet enkel informatie en raadpleging, maar ook daadwerkelijke onderhandelingen om tot internationale cao’s te komen;
  • de vrijwaring en versterking van de zeggenschap bij de vormgeving en uitvoering van het overheidsbeleid.