Zeg nu zelf: vernieuwen

ACV-congres Zeg nu zelf - Megafoon
Zeggenschap krijg je niet. Zeggenschap bekom je. En dat vereist de inzet van een reeks drukkingsmiddelen. De vakbonden beschikken daartoe over een drukkingsmiddel dat de andere organisaties niet gegeven is: het recht van de werknemers te staken. Al is dat maar een onderdeel van een ruimer arsenaal: van de betoging op straat tot het betoog via de media.
De uitdagingen kort op een rijtje
Ten eerste, dat arsenaal vrijwaren.
Zeker nu het almaar meer onder druk staat van werkgeverszijde en ter rechterzijde. Werkgevers en andere ‘slachtoffers’ van stakingen die misbruik inroepen van het recht te staken en schadevergoeding eisen. Bevelschriften met dwangsommen tegen stakingen of stakingsposten. Politici die de uitoefening van het stakingsrecht aan allerlei regeltjes willen ontwerpen. De verplichting om bij stakingen minimumprestaties te leveren, door de nieuwe federale regering inmiddels aangekondigd voor de NMBS, de gevangenissen en de luchtverkeersleiding. Gemeentelijke GAS-boetes tegen lokale acties… En als kers op de taart is er het monster van Loch Ness van de rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, om hen schadeclaims te kunnen sturen na afloop van een staking of manifestatie, om de vakbond financieel te kunnen vernietigen. Want dat en niet anders is de reële inzet.
Ten tweede, dat arsenaal vernieuwen.
Stakingen en grote manifestaties zijn geen doel op zich, maar middelen om andere doelen te bereiken. En dus is het altijd zoeken naar de meest doelmatige middelen. Er rekening mee houdend dat de doelmatigheid van de klassieke acties ook wat wordt tegengewerkt door de wrevel die je onwillekeurig uitlokt. En dat je er soms van verschiet wat je in beweging kunt zetten met relatief kleinschalige acties.
Ten derde, de kracht van de communicatie ten volle benutten.
Omdat werkgevers steeds meer beducht worden voor hun imago. Omdat je politiek tegenwoordig maar gelijk krijgt als politici voelen dat je de publieke opinie en de media (inclusief de sociale media) mee hebt. En omdat het welslagen van acties ook mee bepaald wordt door de wijze waarop die onthaald worden in de media.
Ten vierde, de krachten bundelen met gelijkgezinde organisaties.
Niet enkel omdat je samen sterker staat. Maar ook omdat je vaststelt dat je onmiddellijk beter in de markt ligt in de mainstreammedia. Die houden niet op de vakbonden te verguizen of dood te zwijgen. Maar als de vakbonden zij aan zij opkomen met andere organisaties, dan hebben die media het daar iets moeilijker mee.