Congresdocumenten

Ontwerpkrachtlijnen

Banner congres 2015
Een congres over zeggenschap. Het hart van de vakbond. Sociaal economische democratie. Daar is het ACV groot voorstander van. Ook als het om een congres gaat. Waar de besluitvorming eveneens zeer democratisch verloopt. In oktober 2014  namen honderden militanten deel aan de zgn. inputsessies. Daar werd de basis gelegd voor de ontwerpkrachtlijnen die de voorbije maanden werden besproken en bewerkt door de militanten van de diverse overleg- en bestuursorganen.
We hebben de ontwerpkrachtlijnen naast een inleiding opgesplitst in zes thema's die samenhangen met zeggenschap.
Je kan deze thema's raadplegen en desgewenst de ontwerpkrachtlijnen per thema downloaden
(pdf-bestanden).