Militanten doen een boekje open over zeggenschap

Hoe denken onze militanten over zeggenschap in hun onderneming of instelling? Zeggenschap dag na dag door het recht op overleg en het recht op onderhandelen. We laten een aantal van onze vakbondsafgevaardigden aan het woord. Hoe pakken zij het in de praktijk aan? Met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd en welke resultaten kunnen z voorleggen?
Werknemers hebben wereldwijd altijd al geijverd voor meer zeggenschap, voor mee inspraak. Om niet weerloos te zijn overgeleverd aan de grillen van de markt en het onevenwicht in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het ACV pleit voor meer evenwichtige verhoudingen in zeggenschap tussen werknemers en werkgevers. Een 'power shift'.
Marc, Nadine, Eddy, Martine en nog een aantal andere militanten gunnen ons een kijkje achter de schermen van hun onderneming... Militanten: zeg nu zelf!

Militanten: zeg nu zelf

Hoe zorgen militanten in hun bedrijf of instelling voor meer zeggenschap?
ACV-CSC Marc Raman
“Bij Belgacom hebben we een grote diversiteit aan personeelsstatuten. Arbeiders, bedienden, kaderleden en salesagenten. Statutairen en contractuelen. Werknemers van bedrijven die Belgacom heeft overgenomen die hun statuut gedeeltelijk behielden. Fasegewijs werken we de verschillen weg.”
Lees meer
ACV-CSC Josephine Stuto
“Werknemers in call centers worden uitgeperst als citroenen en vervangen door verse krachten als ze niet meer voldoen. Heel wat collega’s hebben een burn out. Maar er  is ook het fenomeen van burn in, dat zijn collega’s die hun werk helemaal niet meer zien zitten, maar toch verder doen omdat ze schrik hebben hun job of beter vooral hun loon te verliezen.”
Lees meer
ACV-CSC Martine Vanesbeck
"Psychosociale risico’s gaan samen met de arbeidsorganisatie en vooral de werkdruk. We willen dat het Comité PB meer bevoegdheden krijgt toegewezen. Vandaag worden er wel problemen aangekaart, maar de directie heeft geen enkele verplichting om de problemen ook op te lossen. Dat kan niet langer."
Lees meer