Publicaties over bijblijven

ACV-Bijblijven maakte het Bijblijfmagazine. Een magazine waarin bijblijfconsulenten aan het woord worden gelaten. De consulenten vertellen over hun aanpak, hoe ze met werkzoekenden op zoek gaan naar een job of met werkenden nadenken over een andere job. Zo proberen de consulenten je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en een (andere) job dichterbij te brengen.
Verder ontwikkelde de bijblijfconsulenten de handige brochure 'Mik op een job'. Een brochure vol handige tips en adressen voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk. De brochure 'Opleiding voor werknemers bevat heel wat info over de mogelijkheden om werk en opleiding te combineren.
Daarnaast vind je hieronder nog een heel scala aan ACV-publicaties rond werk, werkloosheid en opleiding.

Bijblijfmagazine

   
Een job die bij je past is vaak dichterbij dan je denkt. ACV-bijblijfconsulenten kunnen je helpen bij je zoektocht naar werk en geven met plezier loopbaanadvies. In dit magazine stelt de ACV-bijblijfwerking zich voor.

Mik op een job

   
De ACV-bijblijfwerking helpt je bij het solliciteren. In deze brochure vind je handige tips van de ACV-bijblijfconsulenten, die je ook kan contacteren voor loopbaanadvies.

Opleiding voor werknemers

   
Wat is educatief verlof? Wanneer heb je daar recht op? En wat is sociale promotie? Hoe zit het met opleidingskrediet en opleidingscheques? In deze brochure vind je de antwoorden.

Jeugdvakantie, de vakantieregeling voor schoolverlaters

   
Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op jeugdvakantie? Hoe worden de uitkering en de jeugdvakantiedagen worden berekend? En wanneer en hoe kan je een aanvraag doen om die vier werken betaalde vakantie te krijgen?

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

 
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Editie, december 2017.

Zoek je (ander) werk?

   
Een job die bij je past is vaak dichterbij dan je denkt. ACV-bijblijfconsulenten kunnen je helpen bij je zoektocht naar werk en geven met plezier loopbaanadvies. In deze folder stelt de ACV-bijblijfwerking zich voor.

Beschermd op het werk - onthaalgids buitenlandse werknemers

Stempel nu online

Volledig werkloos? Vervang je eC3 door online te stempelen met je elektronische identiteitskaart eID en een kaartlezer. Lekker makkelijk, veilig en snel,van thuis uit. Lees de folder voor meer uitleg.

Raadpleeg uw werkloosheidsdossier online

   
Je kan je werkloosheidsdossier bij het ACV ook online raadplegen. Wil je weten of je uitkering als gestort is? Of wat de stand van zaken is in jouw dossier? Heb je een fiscaal attest of een bewijs van betaling nodig? 
Je moet hiervoor niet naar het ACV-dienstencentrum. Met je elektronische identiteitskaart eID en een kaartlezer kan het van thuis uit. 
Lees de folder voor meer uitleg. 

PWA krant (plaatselijk werkgelegenheids-agentschap)

   
De ACV-werkzoekendenwerking verdedigt de belangen van de werklozen. In deze krant lees je meer over het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap en de voorgenomen omslag naar Wijkwerken.

Infofiches werkloosheid RVA-ACV

In samenwerking met de RVA geeft de vakbond ‘informatiedocumenten’ over je werkloosheidsstatuut uit.
Er zijn voor werkloze buitenlandse werknemers ook informatiedocumenten in vreemde talen beschikbaar.
  • Bestellen
  • Je kan de verschillende fiches hieronder bekijken:

Download of doorblader de infofiches
(geldig vanaf 1 januari 2019)

Algemeen:
Uitkeringen en vrijstellingen:
Uitkeringen en SWT (het vroegere brugpensioen): 
Uitkeringen en tewerkstelling:
Uitkeringen en vakantie: