Nood aan loopbaanadvies?

Loopbaanadvies
Vragen bij je loopbaan? Je staat er niet alleen voor!
Voor werknemers bestaan er verschillende diensten waar je terecht kan met vragen rond je loopbaan. 

ACV-Bijblijfconsulenten

Wil je een opleiding volgen, ben je op zoek naar ander werk, loopt het wat moeilijk in je huidige job,… en wil je hierover graag advies? 
Neem contact op met je ACV-bijblijfconsulent voor een persoonlijk gesprek of volg een van onze vele workshops (inschrijven via jeloopbaan.be).

Loopbaandienstverlening VDAB

Bij VDAB kun je terecht wanneer je met algemene vragen zit over je loopbaan(verandering). 
Waar nodig word je gericht doorverwezen naar partnerorganisaties van VDAB (bijvoorbeeld loopbaanbegeleidingscentra). 

ACV-Dienstverleners

De ACV-Dienstverleners staan je met raad en daad bij. Denk aan informatie rond je rechten en plichten, aanvragen, … 
Interesse? Spring eens binnen in je dichtstbijzijnde ACV-Dienstencentrum

ACV-Regiopropagandisten

De ACV-Regiopropagandisten helpen je gerichte keuzes te maken zowel aan de start, het midden of op het einde van jouw loopbaan. Samen met jou bekijken ze de voor- en nadelen van maatregelen, statuten, systemen,… en dit zowel op korte als langere termijn. 
Interesse? Maak een afspraak met de ACV-Regiopropagandist in een ACV-Dienstencentrum

ACV-Vakbondsafgevaardigden

Je rechtstreekse contactpersoon op je werkplek is de vakbondsafgevaardigde ('de delegee' of militant) van de beroepscentrale die in jouw sector actief is. 
Je kan terecht bij de afgevaardigde voor vragen of problemen die specifiek zijn voor je onderneming of sector. En natuurlijk waakt hij/zij erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt.