Schoolstage

Start loopbaan - Opleidingsovereenkomsten
Meer en meer worden in het programma van diverse studierichtingen werkstages opgenomen. Er bestaat geen wettelijke reglementering voor die stages. 
De onderwijsreglementering – die doorgaans vervat zit in omzendbrieven van de betrokken gemeenschap - regelt het ‘statuut’ van deze stagiairs.

Meer info over werken en studeren, jongeren en werk