Beroepsinlevingsovereenkomsten

Start loopbaan - Opleidingsovereenkomsten
De start op de arbeidsmarkt start niet meer automatisch met een normaal contract voor onbepaalde duur. Naast contracten van bepaalde duur en interim vormen stages een belangrijke opstap naar werk.
Het aantal soorten stages is niet meer te tellen. Om alle situaties te reglementeren waarin een stagiair via een opleiding kennis of vaardigheden verwerft door arbeidsprestaties te leveren bestaat de beroepsinlevingsovereenkomst. De beroepsinlevingovereenkomst groepeert alle formules van scholing, opleiding, stage in waarvoor er nog geen apart juridisch kader bestaat.;

Is een stagecontract verplicht?

Ja, elke stagiair moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met de werkgever. Ten laatste bij de start van de stage wordt een contract opgesteld.
Dit conrtact moet het volgende bevatten:
  • De naam, voornamen en hoofdverblijfplaats van de stagiair
  • De naam, voornamen en hoofdverblijfplaats, of de firmanaam en de maatschappelijke zetel van de werkgever
  • De plaats vanuitvoering van de overeenkomst
  • Het voorwerp en de duur van de beroepsinlevingsovereenkomst
  • De dagelijkse en wekelijkse duur van de aanwezigheid in de onderneming
  • De overeengekomen vergoeding of de berekeningswijze en –basis van de vergoeding
  • De wijze waarop aan de overeenkomst een einde kan gemaakt worden
  • Het opleidingsplan dat door de partijen overeengekomen wordt en door de bevoegde overheid erkend is

Heb je recht op een vergoeding als stagiair?

De wet bepaalt een minimumbedrag bij een beroepsinlevingsovereenkomst voor de stagiair. De minimumvergoeding is dezelfde als voor de industriële leerlingen.;

Meer info over werken en studeren, jongeren en werk

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):