Carenzdag afgeschaft

Ziekte controlearts
De carenzdag is afgeschaft op 1 januari 2014. Hierdoor is een periode van ziekte voor alle werknemers, arbeiders en bedienden, vanaf de eerste dag gedekt door gewaarborgd loon. 
Zoals voorheen moet je elke arbeidsongeschiktheid onmiddellijk aan de werkgever meedelen. Indien het arbeidsreglement hierin voorziet, bezorg je binnen de twee werkdagen een medisch attest aan je werkgever. 
De afschaffing van de carenzdag ging gepaard met een bijkomende maatregel tegen absenteïsme: het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst kan voorzien dat je maximaal 4 uur per dag beschikbaar moet blijven van de controlearts, ook al vermeldt het medische attest van je behandelende geneesheer dat je de woning mag verlaten. In dergelijk geval moet je elke wijziging van verblijfplaats, ook al is deze tijdelijk, voorafgaandelijk melden aan je werkgever. Niet voor niets noemen we dit medische whereabouts.
Voorlopig blijft de periode van gewaarborgd loon korter arbeiders dan voor bedienden nog bestaan. Dit wordt gecompenseerd in de ziekteverzekering: voor arbeiders komt de mutualiteit vanaf de 15de ziektedag tussen, voor bedienden pas vanaf de 31ste dag. In de Nationale Arbeidsraad lopen de besprekingen om deze regelingen volledig te harmoniseren.
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):