Volwassenenonderwijs

Contract opleiding volwassenenonderwijs
Wil je als werknemer een cursus via het volwassenenonderwijs volgen?
Dat kan!

Welke opleidingen kun je volgen?

Op de website van onderwijs Vlaanderen vind je een volledig overzicht van alle opleidingen die binnen de centra voor volwassenenonderwijs aangeboden worden.
Het gaat hierbij over opleidingen op het niveau van middelbaar onderwijs als opleidingen op het niveau van hoger beroepsonderwijs. Het aanbod verschilt van centrum tot centrum.

Certificering

Via het volwassenenonderwijs is het mogelijk om alsnog je diploma van het secundair onderwijs te behalen. Voor wie nog verder wil studeren bestaat er de mogelijkheid om een graduaatsdiploma te behalen. Dit diploma staat niet gelijk aan een bachelordiploma, maar geeft wel mogelijkheden tot vrijstelling wanneer je aan de hogeschool de opleiding verder zet.
Voor verschillende (deel)modules worden getuigschriften uitgereikt.
Je ontvangt:
 • Een deelcertificaat als je slaagt voor een module van een opleiding.
 • Een certificaat als je een opleiding hebt afgerond in het volwassenenonderwijs.
 • Een diploma middelbaar onderwijs:
  • als je slaagt voor de opleidingen ASO van het studiegebied 'Algemene vorming'
  • als je slaagt voor de de opleidingen BSO of TSO van het studiegebied 'Algemene vorming', gecombineerd met een diplomeerbare beroepsgerichte opleiding
  • als je slaagt een beroepsgerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, als je bij inschrijving al over een diploma secundair onderwijs beschikt.
 • Een diploma van gegradueerde als je slaagt voor opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs.
 • Een attest bedrijfsbeheer als je slaagt voor de opleiding in het studiegebied 'Handel'.
 • Een diploma van leraar als je slaagt voor de 'Specifieke lerarenopleiding'.
 

Kostprijs

Voor modules met aanvangsdatum vanaf 1 januari 2015 wordt het inschrijvingsgeld dat een cursist moet betalen, berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1,50 euro voor de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding (tot 1 januari 2014 was dit 1,15 euro).

Financieel steuntje in de rug

Wanneer je een opleiding volgt, is het goed om weten dat je gebruik kunt maken van financiële ondersteuning.

Gratis opleiding

Je kunt onder andere gratis opleiding volgen via het volwassenenonderwijs wanneer je een opleiding in het studiegebied ‘algemene vorming’ volgt of wanneer je een attest van basiseducatie kunt voorleggen waarin staat dat je de twee voorafgaande jaren minstens 120 lestijden bij een centrum voor basiseducatie hebt gevolgd. 
Sommige doelgroepen hebben recht op verminderd inschrijvingsgeld

Sectorafspraken

Misschien betaalt je sector (paritair comité) je (een deel) terug
 • Paritair comité 111.1&2 (metaal) www.tofam.be
  (Centra voor volwassenenonderwijs of Syntra): tussenkomst is helft van de opleidingsprijs met een maximum van 100 euro (inschrijvingsgeld bedraagt minimum 50 euro).
 • Paritair comité 109 en 215 (confectiesector) www.ivoc.be
  Maximum 640 euro (= inschrijvingsgeld, materiaal, boeken, transport,…); arbeidsmarktversterkende opleidingen; niet om zelfstandige te worden. 
 • Paritair comité 124 (bouwsector) www.fvb.be
  Arbeiders kunnen een premie krijgen voor het volgen van een opleiding. Alle opleidingen bouw, hout, lassen, sanitair/CV, schilderwerk, ... komen in aanmerking, of je ze nu op eigen initiatief volgt dan wel met medeweten van je bedrijf. Ook computerlessen komen in aanmerking als je ze volgt met medeweten van je werkgever. Je ontvangt een premie van 50 euro per zaterdag of 6,25 euro/uur bij avondopleiding.
 • Paritair comité 130 (grafische sector) www.grafoc.be
  Maximum 250 euro; opleidingen uit de navormingsbrochure, website grafoc of gemotiveerde aanvraag.
 • Paritair Comité 218 (bedienden) www.cevora.be
  100 tot 375 euro tegemoetkoming per schooljaar (ongeacht hoeveel cursussen), arbeidsmarktversterkende opleidingen, slagen in de opleiding, buiten de werkuren.
 • Paritair Comité 310 (banken) www.elanplus.be 
  Buiten de werkuren, opleiding erkend in kader van betaald educatief verlof, 130 euro per cursus, aanwezigheidsattesten vereist.
 • Paritair comité 320 (horeca) www.fanvanhoreca.be 
  Slagen in de module, 50% kosten inschrijvingsgeld.

Maximumfactuur

Ook voor het volwassenenonderwijs bestaat er een maximumfactuur.

2015-2016

Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist per schooljaar een maximum van 600 euro inschrijvingsgeld per opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Wanneer de cursist tijdens een bepaald schooljaar meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 600 euro. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. 
2014-2015
Als cursist betaal je maximum 460 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Secundair Volwassenenonderwijs en maximum 575 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs of voor de Specifieke Lerarenopleiding.

Vrijstellingen modules

Via de EVK (eerder verworven kwalificaties) en/of de EVC (eerder verworven competenties) procedure kun je soms vrijstellingen voor bepaalde modules krijgen.
 • Bij de EVC-procedure wordt nagekeken of je de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je door zelfstudie of werkervaring beschikt evenwaardig zijn aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding.
 • Bij de EVK-procedure wordt nagegaan of de diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen die je  al behaald hebt evenwaardig zijn.

Opleidingsmodaliteiten

 • De opleidingen gaan zowel overdag als ’s avonds door en dit tijdens de week en in het weekend.
 • Voor een aantal opleidingen wordt de combinatie groepsleren met afstandsonderwijs aangeboden.