Opleidingscheques

Contract-opleiding-opleidingscheques
Voor heel wat opleidingen kun je als werknemer opleidingscheques aanvragen  bij de overheid.
Zo wordt het volgen van een opleiding of deelnemen aan competentiemetingen een stuk goedkoper.

Voorwaarden

 • Ben je hooggeschoold? In dat geval kun je sinds 1 maart 2015 enkel nog opleidingscheques aanvragen voor opleidingen die vermeld staan in je persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo’n ontwikkelingsplan maak je samen met je loopbaanbegeleider
  In zo’n persoonlijk ontwikkelingsplan worden alle stappen die je best onderneemt om je loopbaandoel te bereiken op een rijtje gezet. Opleiding kan een van deze stappen zijn.
  Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
 • Ben je kort- of middengeschoold? In dat geval kun je zowel arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als alle opleidingen die vermeld staan in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden.
 • Op het moment van de aanvraag werk of woon je in Vlaanderen of het Brussels gewest. 
 • Elk type arbeidsovereenkomst komt in aanmerking. Dus ook uitzendkrachten, middenstandsleerlingen, jongeren met een werknemersleercontract, onthaalouders,…
 • Zijn wel uitdrukkelijk uitgesloten: jongeren tussen 16 en 25 jaar die uitsluitend zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst; jongeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uur per maand en zelfstandigen.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief en dus niet in opdracht van je werkgever.
 • Je volgt de opleiding buiten de normale werkuren of tijdens periodes van wettige schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld tijdkrediet, loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof…).
 • De opleiding die je volgt, is niet functie- of bedrijfsspecifiek.
 • De organisatie die de opleiding geeft, is goedgekeurd door de VDAB als ‘erkende opleidingsverstrekker’.
 • Per jaar kan je maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques kopen. Je betaalt hiervoor de helft van de prijs. De Vlaamse overheid past de andere helft bij.

Goed om weten

 • Wanneer je nog geen diploma middelbaar onderwijs of hoger onderwijs behaald hebt, kun je voor een aantal opleidingen het stuk dat je zelf betaald hebt voor de opleidingscheques terugbetaald krijgen. Bijvoorbeeld voor een opleiding om je diploma secundair onderwijs te behalen, basisopleidingen informatica, lerarenopleiding,…
 • Vraag vooraleer je de cheques bestelt goed na welke kosten gedekt worden. Enkel de rechtstreekse kosten zoals inschrijvingsgeld, cursusmateriaal,… worden vergoed. Kosten die niet worden aangerekend door die instelling (denk aan verplaatsing, kinderopvang, aankoop van cursussen of boeken in een boekhandel,…) komen niet in aanmerking. Cursussen via afstandsleren worden niet terugbetaald, tenzij het opleidingscentrum 32 contacturen voorziet als begeleidend onderdeel bij het afstandsleren.
 • Ben je (af en toe) aan de slag als uitzendkracht? Om in aanmerking te komen voor de opleidingscheques moet je deze aanvragen op een dag dat je gewerkt hebt. Als werkloze heb je geen recht op opleidingscheques. Zit je nadien zonder werk? Geen probleem, eens je de opleidingscheques toegekend gekregen hebt, mag je deze gebruiken zelfs al ben je nadien niet langer aan de slag.  

Meer weten?

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):