Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs
Als werkzoekende kun je in het volwassenenonderwijs heel wat opleidingen volgen die je sterker maken op de arbeidsmarkt. 

Welke opleidingen kun je volgen?

Op Onderwijs Vlaanderen vind je het volledige overzicht van alle opleidingen die binnen de centra voor volwassenenonderwijs aangeboden worden terug. Het gaat zowel over opleidingen op het niveau van middelbaar onderwijs als opleidingen op het niveau van hoger beroepsonderwijs. Het aanbod verschilt van centrum tot centrum.

Certificering

Via het volwassenenonderwijs is het mogelijk om alsnog je diploma van het secundair onderwijs te behalen. Voor wie verder wil studeren bestaat er de mogelijkheid om een graduaatsdiploma te behalen. Dit diploma staat niet gelijk aan een bachelordiploma, maar biedt je wel mogelijkheden tot vrijstelling wanneer je aan de hogeschool de opleiding verder zet.
Voor verschillende (deel)modules worden getuigschriften uitgereikt.
Je ontvangt:
 • een deelcertificaat  als je slaagt voor een module van een opleiding; 
 • een certificaat als je een opleiding hebt afgerond in het volwassenenonderwijs; 
 • een diploma middelbaar onderwijs:
  - als je slaagt voor de opleidingen ASO van het studiegebied 'Algemene vorming',
  - als je slaagt voor de de opleidingen BSO of TSO van het studiegebied 'Algemene vorming', gecombineerd met een diplomeerbare beroepsgerichte opleiding,  
  - als je slaagt een beroepsgerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs, als je bij inschrijving al over een diploma secundair onderwijs beschikt;
 • een diploma van gegradueerde als je slaagt voor opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs;
 • een attest bedrijfsbeheer als je slaagt voor de opleiding in het studiegebied 'Handel'. een diploma van leraar als je slaagt voor de 'Specifieke lerarenopleiding'.

Vrijstellingen modules

Via de EVK (eerder verworven kwalificaties) en/of de EVC (eerder verworven competenties) procedure kun je soms vrijstellingen voor bepaalde modules verkrijgen. 
 • Via de EVC-procedure wordt nagekeken of je de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je door zelfstudie of werkervaring beschikt evenwaardig zijn aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding. 
 • Bij de EVK-procedure wordt nagegaan of de diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen,… die je  al behaald hebt evenwaardig zijn.

Kostprijs

In het luik opleidingspremies lees je alles over mogelijkheden om de opleidingen gratis of met verminderd inschrijvingsgeld te volgen. 
Indien de opleiding erkend wordt door VDAB in het kader van jouw traject naar werk, kun je de opleiding gratis volgen en heb je ook recht op alle voordelen van een VDAB opleiding

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt

Als de opleiding erkend wordt door VDAB als beroepsopleiding, heb je automatisch recht op een vrijstelling bij RVA. Dit kan het geval zijn wanneer door VDAB samengewerkt wordt met de instelling van volwassenenonderwijs.
Indien je de opleiding op eigen houtje volgt en het over een intensieve opleiding gaat, doe je er goed aan om een vrijstelling aan te vragen bij RVA.

Opleidingsmodaliteiten

De opleidingen gaan zowel overdag als ’s avonds door en dit tijdens de week en in het weekend. 
Voor een aantal opleidingen wordt de combinatie groepsleren met afstandsonderwijs aangeboden.