Syntra

Opnieuw studeren
Wil je graag zelfstandige worden of heb je in het aanbod van Syntra een opleiding gevonden die jou aanspreekt?

Welke opleidingen kun je volgen?

Syntra kent een uitgebreid aanbod gaande van volledige ondernemerschapstrajecten (bijvoorbeeld restauranthouder) tot eerder korte bijscholingen (bijvoorbeeld computerprogramma’s) en de mogelijkheid je attest Bedrijfsbeheer te behalen. Het aanbod verschilt per Syntra-opleidingscentrum. 
  • Je kunt de verschillende vestigingswebsites terugvinden via syntra.be (externe website)

Certificering

Syntra maakt een onderscheid tussen gecertificeerde opleidingen en niet-gecertificeerde opleidingen. 
Niet-gecertificeerde opleidingen geven enkel recht op een aanwezigheidsattest. 
Bij gecertificeerde opleidingen ontvang je een:
  • Deelcertificaat: na het succesvol beëindigen van een bepaalde module van de opleiding.
  • Erkend getuigschrift van praktijk en beroepskennis: na het succesvol beëindigen van de module en slagen in de praktijkproef.
  • Diploma van de ondernemersopleiding: wanneer je de module, de praktijkproef en de module ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ succesvol hebt afgerond.
Opgelet! Het diploma ondernemersopleiding is niet gelijkgesteld aan een diploma middelbaar onderwijs. Het diploma is relevant voor wie als zelfstandige een beroep wil uitoefenen dat valt onder de vestigingsreglementering of binnen bepaalde specifieke sectoren. 

Vrijstellingen modules

Afhankelijk van je diploma kan je voor een aantal technische vakken vrijstellingen krijgen.  
Je kunt ook recht hebben op een vrijstelling voor basiskennis van bedrijfsbeheer, bijvoorbeeld als je hoger onderwijs gevolgd hebt of als je deze opleiding elders gevolgd hebt. 

Kostprijs

Wanneer je als werkloze een opleiding volgt bij Syntra die door VDAB erkend is in jouw traject naar werk, kun je de opleiding gratis volgen en heb je bovendien recht op alle bijkomende voordelen die verbonden zijn aan het volgen van een VDAB-opleiding
  • Ga hiervoor langs bij je trajectbegeleider bij VDAB.
Wanneer je als werkloze op eigen houtje een opleiding volgt bij Syntra is deze betalend. 
Als uitzendkracht kun je via opleidingscheques verminderd inschrijvingsgeld betalen.

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt

In het geval de opleiding erkend wordt door VDAB in jouw traject naar werk heb je automatisch recht op een vrijstelling bij RVA. Dit kan het geval zijn wanneer door VDAB samengewerkt wordt met Syntra of wanneer VDAB de goedkeuring geeft dat deze opleiding past in jouw traject naar werk.  
Wanneer de opleiding niet door VDAB erkend wordt in het kader van je traject naar werk, kun je bij de RVA een vrijstelling aanvragen voor een opleiding voor zelfstandige. 

Opleidingsmodaliteiten

De opleidingen worden voornamelijk via groepsleren georganiseerd. Syntra kent een beperkt aanbod afstandsonderwijs.