Werk zoeken? Je staat er niet alleen voor!

Begeleiding
Zowel voor werklozen als voor werkenden bestaan er diensten waar je terecht kan als je graag wat ondersteuning wenst tijdens je zoektocht naar (ander) werk. 

ACV-Bijblijfconsulenten

Zit je met (heel wat) vragen over solliciteren, tewerkstellingsmaatregelen, volgen van een opleiding, je huidige begeleidingstraject? En zou je graag willen dat er iemand de tijd neemt om dit alles samen met jou uit te pluizen? Neem dan contact op met je  ACV-bijblijfconsulent.

VDAB & partnerorganisaties, GTB, OCMW

Wil je graag intensief, langdurig of heel specifiek worden ondersteund in je zoektocht naar werk? 
Als werkloze kun je onder meer terecht bij:
  • VDAB en haar partnerorganisaties voor trajectbegeleiding. Ga hiervoor eens langs bij de plaatselijke Werkwinkel. Tijdens een gesprek bekijkt VDAB samen met jou welke stappen naar werk je best kan zetten en wie (VDAB of een van haar partnerorganisaties) jou verder zal begeleiden. 
  • VDAB voor online sollicitatiecoaching: Je vindt de sollicitatiecoaches terug op de website van VDAB (luik Jobbegeleiding).
  • GTB is gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidshandicap. Om aanspraak te kunnen maken op begeleiding door GTB moet je doorverwezen worden door de VDAB.
  • OCMW: voor wie een leefloon ontvangt.