Campagnes rond gender

Campagnes

Gender campagnes echte foto 220
Campagne voeren is soms nodig om standpunten kracht bij te zetten. Ook rond gender. 
Bekijk onze voorbije campagnes, download brochures en geniet van onze video's.

Campagne Gelijk loon

Het ACV bestrijdt al jaren de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Met succes, want dit leidde tot juridische instrumenten zoals de loonkloofwet van 22 april 2012.
Samen met sleutelpartners gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen voor een hardnekkig probleem. 

Door deze inspanningen zien we al enkele jaren een dalende trend, maar het werk is nog niet af… De loonkloof in België blijft 21% op jaarbasis.
De helft van de loonkloof (52,6%) kan niet verklaard worden op basis van objectieve gegevens. Het gaat om directe discriminatie op basis van het geslacht.
Het Loonkloofrapport 2016 van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen is duidelijk: “Zelfs met dezelfde eigenschappen als mannen verdienen vrouwen nog steeds minder. Dit wil zeggen dat een vrouw met dezelfde anciënniteit, dezelfde leeftijd, werkzaam in dezelfde sector met hetzelfde beroep en hetzelfde opleidingsniveau als een man minder verdient dan die man.” (p.52-53)
Dat mag niet blijven duren. Daarom voeren we jaarlijks campagne, in de maand maart. Want een vrouw moet werken tot maart om evenveel te verdienen als een man in het jaar daarvoor.
  • Wil je meer weten over de loonkloof? Check onze campagnewerking rond de loonkloof. 
  • Doe inspiratie op uit andere Europese landen om de loonkloof te verkleinen: www.genderpaygap.eu
  • Ben je vakbondsafgevaardigde en wil je werken rond de loonkloof? Het ACV moedigt vakbondskernen aan om te werken rond gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingen en instellingen. Download de ACV-brochure  'Pak de loonkloof in je onderneming aan' (pdf-bestand. Let op: inloggen als ACV-militant)