ACV Gender pleit voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

ACV-logo Gender-gelijke kansen
Het ACV pleit voor meer gendergelijkheid. Voor gelijke kansen voor mannen, vrouwen, holebi’s en transgenders.


Waarom strijden voor gendergelijkheid?

Gendergelijkheid is goed voor iedereen, inclusief mannen. Het zorgt voor een gezonde mix van talent en leiderschap op het werk. Voor meer vrouwen in topfuncties en meer zorgende vaders. Het zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en zich ten volle kan ontplooien.  
Rolpatronen, hokjesdenken en vastgeroeste structuren hebben een invloed op individuele (gezins-)situaties. ‘Keuzes’ die gemaakt worden, niet altijd zo vrij. 
Als vakbond bekijken we dit op een maatschappelijk niveau, met specifieke focus op arbeid en inkomen, om zo de belangen van iedereen optimaal te behartigen.
Want écht waar: iedereen wint bij gendergelijkheid!

Hoe strijdt het ACV voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen?

Dankzij de jarenlange feministische strijd is er een wetgevend kader dat discriminatie op basis van geslacht verbiedt. Het ACV ziet toe op de naleving van deze wetten en bestrijdt discriminatie. 
Het is onaanvaardbaar dat vrouwen in België gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen. Het is niet legaal om een vrouw te ontslaan, of niet aan te nemen, omdat ze zwanger is of kan worden. 

De strijd is nog niet gestreden

Het is nodig om hier als vakbond over te blijven over waken, want de praktijk volgt de wet niet altijd. Meer dan vroeger duiken er vormen van indirecte discriminatie op, een subtiele vorm van benadeling die moeilijker te bestrijden is. 
De weg is nog lang. Volgens het World Economic Forum duurt het nog meer dan 100 jaar vooraleer we gendergelijkheid bereiken. 
Daar moet versnelling in komen.
ACV Gender en gelijke kansen zet onder meer in op: 
 • Sensibiliseringscampagnes rond genderstereotypes
 • Betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang
 • Kwalitatieve, toegankelijke en inclusieve verlofstelsels
 • Een rechtvaardige kinderbijslag
 • Gelijke arbeidsdeelname en promotiekansen
 • Gelijk loon en pensioen
 • De bestrijding van gender gerelateerd geweld op het werk

Contacteer ons als je roldoorbrekend wil werken  

 • Wil je de loonkloof in je bedrijf analyseren en tot actie over gaan? 
 • Wil je bijdragen aan om een genderbewuste vakbond?
 • Wil je meewerken aan projecten over de combinatie arbeid, gezin, zorg en vrije tijd’?  
Neem dan contact op met Karen Eloot (karen.eloot@acv-csc.be), stafmedewerker Gender en gelijke kansen.

Ons principe? Gendermainstreaming

Het ACV past bij het promoten van gendergelijkheid het principe van gendermainstreaming toe. 
Dat komt neer op het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus door de actoren die normaal dat beleid maken.
Alle Belgische vakbonden passen dit principe toe.

We doen dit niet alleen

Strijden voor gendergelijkheid doen we niet alleen. Er zijn duurzame samenwerkingen op verschillende niveaus.
 • Er is een coördinatie-cel gendergelijkheid en een gender- en gelijke kansen werking, met vertegenwoordigers/vertegenwoordigsters uit de verschillende organisaties. 
 • Het ACV participeert in de Raad van Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen, de Vrouwenraad en het Feministisch Socio-Economisch Platform. 
 • We zijn nauw betrokken bij de EVV- en IVV-vrouwenwerking.
 • Er is veel samenwerking met verschillende vrouwen- en middenveldorganisaties.