Samenwerker: iedereen mee op het werk

ACV Samenwerker, de nieuwe naam voor ACV Diversiteit

Als iedereen mee kan, gaan we er allemaal op vooruit! De Samenwerkers werken samen met militanten en vakbondssecretarissenelke dag aan een beter personeelsbeleid in bedrijven en organisaties. Een aangepast onthaalbeleid, voldoende ruimte voor doorgroeien en opleidingen, aangepast werk voor wie ziek is of is geweest, een werkvloer waar diversiteit een extra troef is…Samenwerkers maken werk van een positieve communicatie tussen alle actoren en zorgen ervoor dat eventuele problemen bespreekbaar en opgelost worden. Kortom, een personeelsbeleid waarin er plaats is voor iedereen

Hun missie?

 • Voel je welkom
  Een goed begin, is het halve werk. Dat geldt zeker bij het selecteren, aanwerven en verwelkomen van nieuwe werknemers. Een realistische vacature, een correcte wervings- en selectiemethode en een duidelijk en hartelijk onthaal vormen de basis van een succesvolle samenwerking.  
 • Groeien
  Elke nieuwe werknemer heeft recht op een degelijke basisopleiding. Door werknemers in de loop van hun carrière bijkomende opleidingen en vormingen te laten volgen, verwerven ze extra vaardigheden en kennis. Ideaal om door te groeien op het werk of om een andere richting uit te gaan. Leren en evolueren kunnen stress, burn-out en uitstroom helpen voorkomen. 
 • Goed in je vel
  Een respectvolle manier van samenwerken is een na te streven basisvoorwaarde. Hoe we met elkaar omgaan, op de verschillende niveaus maar ook over de niveaus heen, speelt hierin een cruciale rol. 
 • Niet anders voor anders
  Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit zijn waarden die ook op de werkvloer vurig verdedigd moeten worden. Diversiteit is een troef.
 • Communiceren naar alle richtingen
  Een goede samenwerking vergt een goede communicatie. Goede communicatie kan problemen voorkomen en oplossen. 

Meer weten?

Heb jij vragen over: 
 • vooroordelen 
 • werksfeer
 • tewerkstelling van oudere werknemers 
 • werkbaarheid 
 • arbeidsorganisatie
 • discriminatie 
 • re-integratie
 • onthaal 
 • taalbeleid
 • (interculturele) communicatie
Neem dan contact op met de ACV Samenwerker in jouw buurt.

(Deze rubriek wordt nog verder uitgebouwd)