Brugge-Oostende-Westhoek Overzicht Vrijwilligerswerk

Lokale werking

In elke fusiegemeente van de regio is minstens één lokale ACV-kern actief. Deze ACV-vrijwilligers informeren de leden uit de gemeente, volgen de lokale actualiteit op en voeren zo nodig actie. Ook op het lokale vlak verdedigen ze de belangen van werknemers bij het beleid. Dit alles onder de noemer : we streven naar een ‘werknemersvriendelijke gemeente’.  Interesse om mee te werken of meer info?

Anuschka Dildick

Militantenvorming – Vormingsdienst

De vormingsdienst programmeert een divers vormingsaanbod voor de ACV-militanten in Brugge-Oostende-Westhoek. ACV-afgevaardigden kunnen bij deze mensen ook terecht met vragen in verband met hun syndicaal mandaat binnen de onderneming (O.R., C.P.B.W., Syndicaal afgevaardigde) en over de sociale verkiezingen. 
Interesse om mee te werken of meer info?: 


Brugge: Nico Rottée, Nele Vansteenkiste 

Oostende: Pétur Edvardsson 

Ieper: Jeroen Pollet

KMO-werking

Het gros van de werknemers werkt in een KMO. Daar zijn de syndicale rechten algemeen een stuk minder sterk uitgebouwd dan in grote ondernemingen. Vandaar dat een ACV-werkgroep hen buiten de werk(m)uren samenbrengt en informeert, specifieke informatie uitwerkt en verspreidt,…
Interesse om mee te werken of meer info?

Peter Debaenst en Geert Delbare

Arbeidsmarkt – Werkzoekenden

De markt van vraag en aanbod naar werk is complex. Ondersteuning voor werkzoekenden en werkenden is dus aangewezen. De werkgroep arbeidsmarkt volgt evoluties op de voet, werkt info en activiteiten uit,… zodat werknemers een sterkere stek kunnen bezetten op die markt. 
Interesse om mee te werken of meer info? 

Benny Chaerle

Diversiteit

De diversiteitsconsulent laat ACV-afgevaardigden werken aan diversiteit (meer kansen voor kansengroepen) in hun bedrijf. Ze begeleiden diversiteitsplannen, beantwoorden vragen en problemen die bij hen leven over diversiteit, ontwikkelen materialen en geven vorming om hen te ondersteunen, en werken samen met andere spelers op het werkveld.
Interesse om mee te werken of meer info?

Marieke Vanbeselaere

ACV Internationaal

Vakbondswerk is globaal werk. Daarom houden de werkgroepen in Brugge en Ieper de vinger aan de pols van de internationale vakbondswerking. Vorming aan militanten, bespreking internationale thema’s, uitwisseling, acties rond internationale thema’s,… komen daar aan bod. Er wordt structureel samengewerkt met Wereldsolidaraiteit, de NGO van de Christelijke Arbeidersbeweging. 
Interesse om mee te werken of meer info?

Nico Rotée

ACV Jongeren

De jeugd heeft de toekomst en verdient een eigen stem binnen het ACV. De werkgroepen jongeren in Brugge en Oostende staan open voor al wie zich als jongere wil inzetten voor de belangen van jonge werknemers en (job)studenten. Ook ontspannende ontmoeting, info, sensibilisering en acties,… staan op de jongerenagenda. Enter is het gratis jongerenlidmaatschap voor studenten.
Interesse om mee te werken of meer info?

Tom Lingier

KansenKern Oostende

De diversiteitsconsulent laat ACV-afgevaardigden werken aan diversiteit (meer kansen voor kansengroepen) in hun bedrijf. Ze begeleiden diversiteitsplannen, beantwoorden vragen en problemen die bij hen leven over diversiteit, ontwikkelen materialen en geven vorming om hen te ondersteunen, en werken samen met andere spelers op het werkveld.
Interesse om mee te werken of meer info?

Marieke Vanbeselaere