ACV en het Wereld Sociaal Forum in Tunis

Van 24 tot 28 maart 2015 vindt het volgende Wereld Sociaal Forum (WSF) plaats in Tunis. Met als thema ‘Waardigheid en rechten’.
Een ACV-delegatie zakt af naar Tunis om mee te debatteren en om andere vakbondsmensen en verenigingen uit de hele wereld te ontmoeten. 

Waarom die betrokkenheid? 

“Om ons engagement te begrijpen, moet je terugkeren naar de roots van het WSF", antwoordt Marc Becker, nationaal secretaris van het ACV en delegatieverantwoordelijke.
"Met het eerste WSF in 2001 vormt Porto Alegre in Brazilië de bakermat van dit forum. Hier groeide het idee dat een andere wereld wel degelijk mogelijk is en dat we samen kunnen bouwen aan een rechtvaardiger en billijker wereld. Een WSF vormt een smeltkroes van ideeën en reflecties over een ander model dan het ultraliberalisme. Daarnaast is het een plaats waar dialogen kunnen gevoerd worden tussen partijen van verscheidene achtergronden (vakbondslui, ngo’s, verdedigers van de landbouwwereld, …) die elkaar hoogstwaarschijnlijk nooit elders zouden treffen.” 
Voor het ACV is het belangrijk om aanwezig te zijn op het WSF om twee redenen: enerzijds is het voor de vakbondsmilitanten een geweldige ervaring om in aanraking te komen met diversiteit. Ze verruimen hun horizon door kennis te maken met bijzondere persoonlijkheden. Anderzijds zorgen de WSF ervoor dat de banden met de syndicale partners uit het gastland en andere landen worden aangehaald. Voor het ACV zijn deze internationale partnerships van fundamenteel belang aangezien de veranderingen in de huidige internationale verhoudingen tot stand komen dankzij sterke en verenigde sociale en syndicale bewegingen.

Concreet

Concreet betekent dit dat het ACV zijn syndicale partner UGTT zal ontmoeten, actief zal deelnemen aan workshops over thema’s die ons dierbaar zijn: internationale bescherming, internationale fiscale rechtvaardigheid, de trans-Atlantische samenwerking voor handel en investeringen met de VS (TTIP), callcenters, gezondheid…

ACV-verslag: Wereld Sociaal Forum in Tunis

Ruim 40 ACV-ers nemen deel aan het WSF. Lees de verslagen via deze website en facebook.
WSF Tunis 2015 ingang
"Het WSF zou voor veel verzuurde Vlamingen een echte eye-opener zijn. Het doet deugd dat duizenden jongeren zich, op hun manier, inzetten voor een betere wereld. Het cliché dat jongeren zich niet meer engageren wordt hier gewoon weggeblazen. Het cliché dat zegt dat vrouwen, zeker als ze gesluierd zijn, zwaar onderdrukt zijn en dat de maatschappij gedragen wordt door mannen moet ook snel overboord gegooid worden. Zelden zoveel militante vrouwen op één plek gezien. En het cliché dat er geen alternatieven zijn voor het neoliberaal gedachtegoed? Hier hebben we er duizenden gezien!"
Lees meer
WSF Forum Tunis 2015 parade
Wereldwijd zijn tientallen miljoenen jonge mensen werkloos. Daarnaast werken vele jongeren in tijdelijke jobs, met stagecontracten en onder hun niveau. Deze combinatie zorgt voor grote ontgoocheling en frustratie bij jongeren zowel in Europa als in de Maghreb-landen. De context is echter verschillend.
Lees meer
WSF Tunis 2015 workshop terrorisme
Het ACV heeft 25 maart 2015 de bijeenkomst van de Arabische vakbonden bijgewoond over het terrorisme.De vakbonden veroordelen scherp het terrorisme en het gebruik van geweld op onschuldige mensen om politieke macht te verwerven. Terrorisme kan je niet alleen aanpakken met meer politie en militairen. Essentieel is radicalisering te voorkomen.
Lees meer
WSF Forum Tunis 2015 parade
De 40-koppige ACV-delegatie stapten mee op met de grote parade. Een andere wereld is mogelijk, 'un autre monde est possible' staat er op de T-shirts. En op de gezichten van de Tunesiërs die met ons meelopen. Meedoen aan deze parade betekent dat we als solidaire vakbond onze steun met de Tunesische bevolking tonen in woord en gebaar. Bekijk ook de fotoreportage. 
Lees meer
Kacem Afia
Mr Daniel Soil, delegatiehoofd van de vertegenwoordiging van de Waalse & Brusselse gemeenschap  vindt dat Tunesië wel een grotendeels geslaagd voorbeeld kan genoemd wordt op vlak van democratisering. Waar het schoentje wringt, is op het vlak van de sociale verzuchtingen van de bevolking. Daar wordt weinig of geen vooruitgang geboekt. Integendeel: de werkloosheid, bijzonder onder de jongeren, is zelfs nog toegenomen. Ook  Kacem, adjunct algemeen secretaris van UGTT Tunesië, voornaamste vakbond in Tunesië en partner van ACV kan zich terugvinden in dit verhaal, maar hij legt toch ook de nadruk op de belangrijke verworvenheden op vlak van inspraak en zeggenschap. Men is hoopvol.
Lees meer
WSF Tunis 2015 ACV-delegatie
De ACV-delegatie is veilig aangekomen in Tunis. De stad die vorige week werd opgeschrikt door een vreselijk brute terroristische aanslag. Het Wereld Sociaal Forum  gaat voor de 2de keer op rij door in Tunis. De organisatoren hebben een bewuste keuze gemaakt van steun aan de democratiseringsbeweging in de Arabische wereld. Want die is in 2015 meer dan ooit broodnodig.
Lees meer