Mondiale samenwerking voor meer werknemersrechten

Het ACV sluit zijn ogen niet voor de wereld. Integendeel. De solidariteit van het ACV reikt verder dan de landsgrenzen. 

Uitdaging 

De onstuitbare globalisering leidt tot nieuwe uitdagingen: de groeiende welvaartskloof en de uitholling van sociale rechten om er slechts een paar te noemen. Daarnaast leidt de delokalisering voor veel werknemers en hun families tot grote onzekerheid over hun toekomst. Volgens het ACV is  de neoliberale invulling van de mondialisering de boosdoener. Het ACV pleit voor een sociaal gecorrigeerde globalisering. Ofwel waardig werk voor iedereen. 

Noord en Zuid samen 

De belangen van werknemers in het Noorden zijn onlosmakelijk verbonden met de werknemersbelangen in het Zuiden. Denk maar aan de delokalisering waarbij multinationals uit winstbejag hele productielijnen naar het Zuiden verschuiven. Het Noorden verliest jobs. Het Zuiden kan het vergiftigde geschenk van onderbetaalde jobs in slechte arbeidsomstandigheden niet weigeren. Dergelijke ‘jobs’ bevestigen en versterken de heersende armoede en onderontwikkeling in het Zuiden. 

Strategie 

Het ACV wil deze armoedespiraal niet alleen bestrijden, maar vooral voorkomen! Waardig werk en een eerlijk inkomen voor gezinnen vormen belangrijke stappen vooruit. Om sociale rechten te vrijwaren, steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden overal ter wereld in hun strijd tegen de neoliberale globalisering. We ijveren vóór rechtvaardige sociaal-economische spelregels. 

Lees meer over internationale solidariteit


Kofi Annan omschreef het treffend: 

“Het beste middel tegen armoede is werk. De beste weg naar economisch en sociaal welzijn ligt in waardig werk.”