Contacteer de ACV-ombudsman

ACV-ombudsman Dirk Uyttenhove
Het  ACV heeft een eigen ombudsdienst. 
Leden kunnnen bij de omdbudsdienst terecht voor klachten rond de dienstverlening en de werking van andere ACV-diensten.
Dirk Uyttenhove is de ACV-ombudsman. 

Wat doet het ACV met klachten?

Het ACV neemt alle klachten van ACV-leden serieus.
Vaak hebben de klachten betrekking op eerste lijn dienstverlening. Het gaat om eenvoudige vragen over betalingen, informatie of doorverwijzingen naar interne en externe organisaties. Dirk Uyttenhove: “We laten in deze gevallen aan het lid weten wat we met zijn of haar vraag of klachtgedaan hebben. De betrokken organisatie of dienst krijgt de vraag het dossier verder op te volgen. De ombudsdienst zelf volgt dit soort dossiers niet verder op. Dat wordt ook gemeld aan het lid. Als die na een tijdje merkt dat er geen gevolg werd gegeven aan zijn klacht, kan hij natuurlijk opnieuw met ons contact opnemen.”  
Voor een aantal klachten maakt de ombudsdienst wel een opvolgingsdossier. Dirk: ”Het gaat dan bv. over dossiers die geblokkeerd zijn, klachten over de dienstverlening, het verloren gaan van documenten, pestdossiers, problemen die verband houden met de betaling van lidgelden, sociale vergoedingen enzovoort. Voor al die dossiers wordt gezocht naar een gemotiveerd antwoord en/of een oplossing. Als we het serieus menen met onze ombudsdienst is dat cruciaal." 
Naast het zoeken naar oplossingen voor individuele dossiers is het ook de taak van de ombudsdienst om op basis van de geregistreerde klachten tendensen te bepalen en waar mogelijk structurele en collectieve oplossingen voor te stellen. 

Leden ernstig nemen

Leden moeten ernstig worden genomen. De ombudsdienst kan trouwens rekenen op de medewerking van alle organisaties, diensten en medewerkers van het ACV. Dirk: "Als ombudsman leer je veel over het reilen en zeilen in de organisatie. Zowel het positieve als het negatieve is belangrijke informatie. We moeten die niet onder de mat vegen, maar ermee aan de slag gaan en een nog beter ACV uitbouwen.”

Contacteer de ombudsdienst

  • Telefonisch: tussen 9.00-12.00 uur:
    02 246 36 15 (NL)
    02 246 36 16 (FR)
    Let op: tot 3 augustus en tussen 20 en 31 augustus is de ombudsman wegens vakantie niet telefonisch te bereiken. Gelieve in die periode een mail te sturen.
  • Mail:  ombudsdienst@acv-csc.be
  • Adres: ACV Ombudsdienst, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel