Werkzoekendenwerking geeft je een stem

ACV-Werkzoekendenwerking
De ACV-werkzoekendenwerking is een contactpunt. 
De werkzoekendenwerking geeft plaats aan jouw verhaal. 
De werkzoekendenwerking is er om je te informeren, te praten, te denken en te werken rond jouw situatie en die van zovele anderen.
 • Ook anderen maken mee wat jij meemaakt. 
 • Ook anderen zitten met de vragen die jij je stelt.
 • Ook anderen zoeken naar oplossingen en wegen uit de werkloosheid. 
 • Ook andere hebben ervaringen, ideeën en inzichten waar je kan uit leren. 
ACV-werkzoekendenwerking geeft je een stem. In de vakbond, maar ook daarbuiten.
ACV-werkzoekendenwerking maakt werkzoekenden weerbaar! 
Jouw inbreng telt als we ijveren voor beleid dat:
 • goed bereikbare en uitgebouwde diensten garandeert voor wie werk zoekt.
 • zorgt voor meer jobs, betere tewerkstellingkansen. 
 • aandacht heeft voor bijzondere tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen
 • in overleg en met inspraak van werkenden en werkzoekenden tot stand komt. 
Jouw inbreng telt als we werk maken van: 
 • welvaartvaste uitkeringen 
 • een juist evenwicht tussen recht en plicht
 • een benadering van werkzoekenden met respect en op maat 
 • betere begeleidings- en opleidingskansen kansen op zoek naar een job. 
 • meer jobs in plaats van meer sancties en controle